69 σχολεία στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων,
33 στα βόρεια προάστια,
66 στα δυτικά,
22 στα νότια,