BLOG ACTION DAY

Σήμερα χιλιάδες μπλογκ σε όλο τον κόσμο θα συντονισθούν γράφοντας ένα ποστ σχετικό με το περιβάλλον.

Έτσι σήμερα θα βαρεθείτε να διαβάζετε ποστ με τίτλους, σώσε το περιβάλλον, προστάτεψε τα δέντρα, μην σπαταλάς ενέργεια κλπ.

Αν όντως κουραστήκατε όλα αυτά τα «πράσινα» ανιαρά κείμενα και θέλετε κάτι πιο συνταρακτικό σας, παρουσιάζω σε αποκλειστικότητα,

το τοπ 10 των τρόπων που θα επιφέρουν την απόλυτη καταστροφή της γής.

Αν πάλι δεν αντέξετε την ανάγνωση, προτείνω να διαβάσετε το τέλος του ποστ, που κρύβει και όλη την ουσία του.

Το κείμενο είναι στα αγγλικά διότι το ανακάλυψα στο http://www.livescience.com/ και αποφάσισα να μην το μεταφράσω ώστε να μην χαθεί η αίσθηση του original κειμένου (εντάξει η αλήθεια είναι ότι βαριόμουνα) .

Αρχίζουμε από το τέλος

Στην δέκατη θέση….Total existence failure

You will need: nothing

Method: No method. Simply sit back and twiddle your thumbs as, completely by chance, all 200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 atoms making up the planet Earth suddenly, simultaneously and spontaneously cease to exist. Note: the odds against this actually ever occurring are considerably greater than a googolplex to one. Failing this, some kind of arcane (read: scientifically laughable) probability-manipulation device may be employed.

Utter, utter rubbish.

Στην ένατη θέση…Gobbled up by strangelets

You will need: a stable strangelet

Method: Hijack control of the Relativistic Heavy Ion Collider in Brookhaven National Laboratory, Long Island, New York. Use the RHIC to create and maintain a stable strangelet. Keep it stable for as long as it takes to absorb the entire Earth into a mass of strange quarks. Keeping the strangelet stable is incredibly difficult once it has absorbed the stabilizing machinery, but creative solutions may be possible.

A while back, there was some media hoo-hah about the possibility of this actually happening at the RHIC, but in actuality the chances of a stable strangelet forming are pretty much zero.

Earth’s final resting place: a huge glob of strange matter.

Στην όγδοη θέση..Gobbled up by strangelets

You will need: a stable strangelet

Method: Hijack control of the Relativistic Heavy Ion Collider in Brookhaven National Laboratory, Long Island, New York. Use the RHIC to create and maintain a stable strangelet. Keep it stable for as long as it takes to absorb the entire Earth into a mass of strange quarks. Keeping the strangelet stable is incredibly difficult once it has absorbed the stabilizing machinery, but creative solutions may be possible.

A while back, there was some media hoo-hah about the possibility of this actually happening at the RHIC, but in actuality the chances of a stable strangelet forming are pretty much zero.

Earth’s final resting place: a huge glob of strange matter.

Στην έβδομη θέση..Blown up by matter/antimatter reaction

You will need: 2,500,000,000,000 tons of antimatter

Antimatter – the most explosive substance possible – can be manufactured in small quantities using any large particle accelerator, but this will take some considerable time to produce the required amounts. If you can create the appropriate machinery, it may be possible – and much easier – simply to «flip» 2.5 trillion tons of matter through a fourth dimension, turning it all to antimatter at once.

Method: This method involves detonating a bomb so big that it blasts the Earth to pieces.

How hard is that?

The gravitational binding energy of a planet of mass M and radius R is – if you do the lengthy calculations – given by the formula E=(3/5)GM^2/R. For Earth, that works out to roughly 224,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 Joules. The Sun takes nearly a WEEK to output that much energy. Think about THAT.

To liberate that much energy requires the complete annihilation of around 2,500,000,000,000 tonnes of antimatter. That’s assuming zero energy loss to heat and radiation, which is unlikely to be the case in reality: You’ll probably need to up the dose by at least a factor of ten. Once you’ve generated your antimatter, probably in space, just launch it en masse towards Earth. The resulting release of energy (obeying Einstein’s famous mass-energy equation, E=mc^2) should be sufficient to split the Earth into a thousand pieces.

Earth’s final resting place: A second asteroid belt around the Sun.

Earliest feasible completion date: AD 2500. Of course, if it does prove possible to manufacture antimatter in the sufficiently large quantities you require – which is not necessarily the case – then smaller antimatter bombs will be around long before then.

την έκτη θέση… Destroyed by vacuum energy detonation

You will need: a light bulb

Method: This is a fun one. Contemporary scientific theories tell us that what we may see as vacuum is only vacuum on average, and actually thriving with vast amounts of particles and antiparticles constantly appearing and then annihilating each other. It also suggests that the volume of space enclosed by a light bulb contains enough vacuum energy to boil every ocean in the world. Therefore, vacuum energy could prove to be the most abundant energy source of any kind. Which is where you come in. All you need to do is figure out how to extract this energy and harness it in some kind of power plant – this can easily be done without arousing too much suspicion – then surreptitiously allow the reaction to run out of control. The resulting release of energy would easily be enough to annihilate all of planet Earth and probably the Sun too.

Slightly possible.

Earth’s final resting place: a rapidly expanding cloud of particles of varying size.

Earliest feasible completion date: 2060 or so.

Source: «3001: The Final Odyssey,» by Arthur C. Clarke

Στην πέμπτη θέση..Sucked into a giant black hole

You will need: a black hole, extremely powerful rocket engines, and, optionally, a large rocky planetary body. The nearest black hole to our planet is 1600 light years from Earth in the direction of Sagittarius, orbiting V4641.

Method: after locating your black hole, you need get it and the Earth together. This is likely to be the most time-consuming part of this plan. There are two methods, moving Earth or moving the black hole, though for best results you’d most likely move both at once.

Very difficult, but definitely possible.

Earth’s final resting place: part of the mass of the black hole.

Earliest feasible completion date: I do not expect the necessary technology to be available until AD 3000, and add at least 800 years for travel time. (That’s in an external observer’s frame of reference and assuming you move both the Earth and the black hole at the same time.)

Sources: «The Hitch Hiker’s Guide To The Galaxy,» by Douglas Adams; SPACE.com

Στην τέταρτη θέση…Meticulously and systematically deconstructed

You will need: a powerful mass driver, or ideally lots of them; ready access to roughly 2*10^32J

Method: Basically, what we’re going to do here is dig up the Earth, a big chunk at a time, and boost the whole lot of it into orbit. Yes. All six sextillion tons of it. A mass driver is a sort of oversized electromagnetic railgun, which was once proposed as a way of getting mined materials back from the Moon to Earth – basically, you just load it into the driver and fire it upwards in roughly the right direction. We’d use a particularly powerful model – big enough to hit escape velocity of 11 kilometers per second even after atmospheric considerations – and launch it all into the Sun or randomly into space.

Alternate methods for boosting the material into space include loading the extracted material into space shuttles or taking it up via space elevator. All these methods, however, require a – let me emphasize this – titanic quantity of energy to carry out. Building a Dyson sphere ain’t gonna cut it here. (Note: Actually, it would. But if you have the technology to build a Dyson sphere, why are you reading this?) See No. 6 for a possible solution.

If we wanted to and were willing to devote resources to it, we could start this process RIGHT NOW. Indeed, what with all the gunk left in orbit, on the Moon and heading out into space, we already have done.

Earth’s final resting place: Many tiny pieces, some dropped into the Sun, the remainder scattered across the rest of the Solar System.

Earliest feasible completion date: Ah. Yes. At a billion tons of mass driven out of the Earth’s gravity well per second: 189,000,000 years.

Στην τρίτη θέση…Pulverized by impact with blunt instrument

You will need: a big heavy rock, something with a bit of a swing to it… perhaps Mars

Method: Essentially, anything can be destroyed if you hit it hard enough. ANYTHING. The concept is simple: find a really, really big asteroid or planet, accelerate it up to some dazzling speed, and smash it into Earth, preferably head-on but whatever you can manage. The result: an absolutely spectacular collision, resulting hopefully in Earth (and, most likely, our «cue ball» too) being pulverized out of existence – smashed into any number of large pieces which if the collision is hard enough should have enough energy to overcome their mutual gravity and drift away forever, never to coagulate back into a planet again.

A brief analysis of the size of the object required can be found here. Falling at the minimal impact velocity of 11 kilometers per second and assuming zero energy loss to heat and other energy forms, the cue ball would have to have roughly 60% of the mass of the Earth. Mars, the next planet out, «weighs» in at about 11% of Earth’s mass, while Venus, the next planet in and also the nearest to Earth, has about 81%. Assuming that we would fire our cue ball into Earth at much greater than 11km/s (I’m thinking more like 50km/s), either of these would make great possibilities.

Obviously a smaller rock would do the job, you just need to fire it faster. A 10,000,000,000,000-tonne asteroid at 90% of light speed would do just as well. See the Guide to moving Earth for useful information on maneuvering big hunks of rock across interplanetary distances.

Pretty plausible.

Earth’s final resting place: a variety of roughly Moon-sized chunks of rock, scattered haphazardly across the greater Solar System.

Earliest feasible completion date: AD 2500, maybe?

Source: This method suggested by Andy Kirkpatrick

Στην δεύτερη θέση…Eaten by von Neumann machines

You will need: a single von Neumann machine

Method: A von Neumann machine is any device that is capable of creating an exact copy of itself given nothing but the necessary raw materials. Create one of these that subsists almost entirely on iron, magnesium, aluminum and silicon, the major elements found in Earth’s mantle and core. It doesn’t matter how big it is as long as it can reproduce itself exactly in any period of time. Release it into the ground under the Earth’s crust and allow it to fend for itself. Watch and wait as it creates a second von Neumann machine, then they create two more, then they create four more. As the population of machines doubles repeatedly, the planet Earth will, terrifyingly soon, be entirely eaten up and turned into a swarm of potentially sextillions of machines. Technically your objective would now be complete – no more Earth – but if you want to be thorough then you can command your VNMs to hurl themselves, along with any remaining trace elements, into the Sun. This hurling would have to be achieved using rocket propulsion of some sort, so be sure to include this in your design.

So crazy it might just work.

Earth’s final resting place: the bodies of the VNMs themselves, then a small lump of iron sinking into the Sun.

Earliest feasible completion date: Potentially 2045-2050, or even earlier.

Source: «2010: Odyssey Two,» by Arthur C. Clarke

Στην πρώτη θέση…Hurled into the Sun

You will need: Earthmoving equipment

Method: Hurl the Earth into the Sun. Sending Earth on a collision course with the Sun is not as easy as one might think; even though you don’t actually have to literally hit the Sun (send the Earth near enough to the Sun (within the Roche limit), and tidal forces will tear it apart), it’s surprisingly easy to end up with Earth in a loopy elliptical orbit which merely roasts it for four months in every eight. But careful planning can avoid this.

This is impossible at our current technological level, but will be possible one day, I’m certain. In the meantime, may happen by freak accident if something comes out of nowhere and randomly knocks Earth in precisely the right direction. Earth’s final resting place: a small globule of vaporized iron sinking slowly into the heart of the Sun.

Earliest feasible completion date: Via act of God: 25 years’ time. Any earlier and we’d have already spotted the asteroid in question. Via human intervention: given the current level of expansion of space technology, 2250 at best.

Source: «Infinity Welcomes Careful Drivers,» by Grant Naylor

Εκτός ανταγωνισμού: Μην κάνεις τίποτε διαφορετικό από αυτό που κάνεις.

You will need: Αρκετές δόσεις άγνοιας σε συνδυασμό με πολλά κιλά ωχαδελφισμού και εγωκεντρικής διάθεσης-συμπεριφοράς.

Method: Αφήνουμε την καθημερινότητά μας να κυλήσει χωρίς να σκεφτόμαστε ότι η γη, κινδυνεύει.

Καταναλώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια,
χρησιμοποιούμε μην ανακυκλώσιμα υλικά,
βρομίζουμε με απόβλητα και λύματα τον αέρα την γη και τις θάλασσες,
αδιαφορούμε για τις θεωρίες περί φαινομένων του θερμοκηπίου

και περιμένουμε.

Earliest feasible completion date: Πιο σύντομα από όσο φανταζόμαστε.
Οι παππούδες μας δεν το είχαν καν φανταστεί.
Οι γονείς μας γελούσαν με τις προβλέψεις,
Τα παιδιά μας ίσως θα χρειαστεί να ζήσουν σε ένα περιβάλλον περισσότερο αφιλόξενο

από αυτό της σελήνης…

Καλή μας τύχη σύντροφοι, όλοι μαζί ενωμένοι, ας καταστρέψουμε αυτό που ποτέ δεν μας ανήκε !!!

σημ: Αν έχετε ιδέες για καταστροφή του πλανήτη μας, καλοδεχούμενες !!!

Advertisements

 1. Eρωτηση:Ποιος ειναι ο εμπνευστης του Blog Action Day???Εμενα γιατι μου βρωμαει λιγο η ολη κινηση;;;

 2. σαν κάτι να λεει ο πρέζα σήμερα στο blog του

 3. @Πρέζα, εντάξει μπορεί να βρωμάει λίγο το γεγονός ότι η ιδέα ξεκίνησε από διαφημιστική εταιρεία στην Αυστραλία, αλλά σαν ιδέα δεν είναι καθόλου κακή.

  @nmpardakis 🙂 πάντα κάτι λέει ο πρέζα και όχι μόνο στο μπλογκ του…

 4. Όλες οι λεπτομέριες για το Blog Action Day εδώ. Mετά από την συζήτηση στο παραπάνω ποστ, αποφάσισα τελικά να συμμετέχω, όχι για να σώσω το περιβάλλον, αλλά περισσότερo για λόγους προσωπικής αναζήτησης. Το ποστ μου εδώ.

 5. doste kai soste

  tha protimoysa ton epilogo soy na ton antikatastiseis me olo to post.

  Exeis dikio oti einai i oysia alla vre file tin ekripses vathia

  Se kathe periptosi exeis dikio apolito

  Einai eykolo na katastrepsoyme tin gi me tin pathitiki mas stasi kai tis kakes mas sinithies.

  Omos anarotiemai eimaste etoimi na thisiasoyme kapoia apo tis idones mas gia na gyrisoyme to roloi piso?

 6. Έχω κάποιες ιδέες για το πως μπορούμε να καταστρέψουμε τον άνθρωπο 😉 Όπα ο george…

 1. 1 Blog Action Day « Giama’s Weblog

  […] Παραφωνιάδες…:BLOG ACTION DAY […]
Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %sΑρέσει σε %d bloggers: