κατάργηση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών για την καταβολή των βοηθημάτων σε πολίτες και επιχειρήσεις.